Manifesto

Reclaim Photography (ENG)

Photography is the art form of our time. We see photographs in galleries, museums, on the Internet, in magazines and books.

Many photographs are displayed in the streets and in public spaces. But those pictures are usually about advertising - a call to consume.

We need other images in our everyday life, pictures that feed our imagination and sharpen our minds.


Support our idea of Reclaim Photography - taking photography to the streets and public places. ​Arrange exhibitions in the streets - inspire people and spread photography as an art form. Help to create a new visual landscape in our everyday environment. Discover how fun it is to watch pictures on paper and meet real people - Reclaim Photography!


photo © Mr Urbano

Reclaim Photography (SWE)

Fotografi är vår tids konstform. Vi ser fotografier på gallerier, muséer, på Internet, i tidningar och böcker.

På gatorna och i det offentliga rummet finns också fotografier, men då handlar det oftast om reklam - en uppmaning att konsumera.

Vi behöver andra bilder i vår vardagsmiljö. Bilder som stimulerar fantasin, rör våra hjärtan och får oss att tänka efter.

Stöd vår idé om att ta fotokonsten till det offentliga rummet.

Arrangera själv utställningar på gator och torg. Inspirera och skapa ett nytt positivt visuellt landskap i vår vardagsmiljö. För visst är det roligare att se fotografi på papper i stället för på en datorskärm?

Fotografin till gatan och det offentliga rummet!